Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe i Usługowe
Agavis S.A.

   Dostawca popiołów lotnych i mieszanki popiołowo-żużlowej do wykorzystania w przemy<9C>le cementowym, ceramicznym i w zakłada ch betoniarskich oraz do rekultywacji terenów zdegradowanych.


Bydgoszcz, ul. Toruńska 282
tel./fax: (0-52) 361-33-12agavis@agavis.com.pl